Ogłoszenia Starostwa Powiatowego
20 czerwca 2008r.

Starostwo Powiatowe w Olecku


 


Konkurs Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana o Nagrodę „EGO – Inicjatywę”


Stowarzyszenie Powiatów, Miast i Gmin „Stowarzyszenie EGO Kraina Bociana” ogłosiło konkurs na najlepszą inicjatywę społeczną w Subregionie EGO (obszar powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego) w roku 2008.

O Nagrodę mogą ubiegać się organizację pozarządowe działające na rzecz mieszkańców z Subregionu EGO.

W ramach konkursu przyznane zostaną:

Lp. NAGRODA Inicjatywa wiejska Inicjatywa miejska
1 I miejsce 3.500,00 3.500,00
2 II miejsce 2.500,00 2.500,00
3 III miejsce

1.500,00

1.500,00

Nagrodzone zostaną inicjatywy, które rozwiązują konkretny problem społeczności lokalnej i mogą stanowić dobrą praktykę możliwą do wykorzystania w innych społecznościach Subregionu EGO.

Nagrody pieniężne przyznane w konkursie mogą być wydatkowane wyłącznie na kontynuację lub rozwinięcie nagrodzonej inicjatywy, w tym również mogą posłużyć jako wkład własny wymagany przy występowaniu o zewnętrzne środki pomocowe – krajowe i zagraniczne.

Wniosek o nagrodę można składać wyłącznie na formularzu dostępnym na stronie www.ego.mazury.pl  oraz w siedzibie Stowarzyszenia EGO – Olecko, ul. Plac Wolności 2.

Wnioski o nagrodę można składać w do 30.06.2008 r.

Osoby do kontaktu: Małgorzata Jasińska, Paulina Jabłonowska, tel. 087 520 11 47.
Więcej szczegółów na stronie: www.ego.mazury.pl

Anna Turowska
 

Wydrukuj tę stronę

J. Kunicki Starostwo Powiatowe w Olecku Ostatnia zmiana: 20-06-2008

Do początku strony