logos.png
grafika
Współzawodnictwo sportowe …
28-10-2016Anna Turowska

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku zajęło V miejsce w systemie współzawodnictwa sportowego Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/2016. Natomiast Powiat Olecki uplasował się na XII miejscu w w/w rankingu w kategorii powiatów.

Na XXIII Sesji Rady Powiatu w Olecku, 27 października 2016 r., Wacław Sapieha – Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku, Marian Świerszcz – Starosta Olecki i Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki złożyli gratulacje Leszkowi Olszewskiemu – Dyrektorowi I LO w Olecku oraz wręczyli dyplom, puchar i piłki, przyznane przez Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Olsztynie.

Gratulujemy.