logos.png
grafika
2018 Rokiem Zbigniewa Herberta
10-11-2017Anna Turowska

Posłowie, 27 października 2017 r., podjęli uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta.

„28 lipca 2018 r. minie 20 lat od śmierci Zbigniewa Herberta – jednego z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX w. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu ogromnych zasług Artysty, postanawia oddać Mu hołd. W epoce kryzysu wartości i głębokiego zwątpienia Zbigniew Herbert zawsze stał po stronie zasad: w sztuce – kanonu piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno rozróżniających pojęcia dobra i zła. Był uosobieniem wierności – samemu sobie i słowu”– brzmią słowa uchwały.

Więcej informacji na www.sejm.gov.pl i www.mkidn.gov.pl.