logos.png
grafika
Powiązane galerie:
Dzień Edukacji Narodowej 2017
16-10-2017Anna Turowska

W Regionalnym Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, 13 października 2017 r., odbyły się gminno-powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Część artystyczna została przygotowana przez uczniów i rodziców ze Szkoły Podstawowej (SP) w Judzikach oraz dzieci z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Krasnal” w Olecku. Galę prowadzili Justyna Adamczyk i Andrzej Malinowski z SP w Judzikach.

Akademii przyświecało hasło: „Za trud i pracę i okazane serce chylimy głowy w ogromnej podzięce”. Podczas uroczystości Kazimierz Iwanowski – Wicestarosta Olecki i Wacław Olszewski – Burmistrz Olecka wręczyli wiele nagród i podziękowań.

Wicestarosta Olecki wręczył uczennicom i uczniom szkół ponadgimnazjalnym Nagrodę „Perła Powiatu Oleckiego” za wybitne osiągnięcia:
w nauce: Michałowi Złotnikowi, Agacie Prosińskiej, Barbarze Kamińskiej i Magdalenie Piotrowskiej z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku;
sportowe: Sebastianowi Milcarzowi i Dominice Krupińskiej z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

Wicestarosta Olecki złożył podziękowania za wieloletnią pracę zawodową i dydaktyczno-wychowawczą nauczycielom i pracownikom administracji odchodzącym na emeryturę:
Alicji Tarasiuk, głównej księgowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku,
Bożenie Szerel, sekretarzowi w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku,
Edwardowi Krysiukowi, nauczycielowi wychowania fizycznego w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
Jerzemu Truchanowi, katechecie i nauczycielowi biologii w Zespole Szkół Technicznych w Olecku,
Jadwidze Lipie, byłej Dyrektorce Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku, psychologowi w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku.

Podziękowanie Starosty Oleckiego otrzymała również Krystyna Zdan, pedagog w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, za pełnienie społecznie funkcji powiatowego koordynatora doradztwa zawodowego.

Nagrodę Starosty za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymały następujące osoby:
Elżbieta Guziejko, nauczycielka matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku,
Aleksandra Ośródka, nauczycielka biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku,
Agata Obrębalska, Wicedyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku, nauczycielka matematyki i zajęć rewalidacyjnych,
Renata Paczyńska, nauczycielka języka polskiego i zajęć rewalidacyjnych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku,
Cecylia Chilińska, szkolny pedagog i doradca zawodowy w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
Anna Kulis, nauczycielka chemii i przedmiotów zawodowych z zakresu gastronomii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
Katarzyna Łopacz, Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Olecku, nauczycielka informatyki oraz przedmiotów zawodowych informatycznych i ekonomicznych,
Dariusz Nalewajko, nauczyciel historii w Zespole Szkół Technicznych w Olecku,
Magdalena Sadłowska, psycholog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy i specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku,
Paulina Naruszewicz, logopeda, neurologopeda, surdologopeda i specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku.

Wicestarosta Olecki złożył również gratulacje nauczycielom, którzy zostali odznaczeni:
Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania: Dorota Danielewicz i Ryszard Tuchliński;
Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty: Regina Jakubowska;
Brązowym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty: Artur Sobolewski;
Medalem Złotym za Długoletnią Służbę za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej: Elżbieta Guziejko.

Gratulujemy.