logos.png
BIAŁO-CZERWONA i HYMN POLSKI
14-11-2017Anna Turowska

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało miniprzewodnik „BIAŁO-CZERWONA I HYMN POLSKI” zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.

Publikacja wskazuje różnice między flagą a barwami narodowymi. Przypomina, że na fladze RP nie wolno umieszczać napisów i rysunków. Jest to dopuszczalne na barwach narodowych. W miniprzewodniku są opisane błędy popełniane najczęściej podczas śpiewania hymnu RP. Jest w nim również zawarty pełen tekst Mazurka Dąbrowskiego i nuty.

Miniprzewodnik jest streszczeniem dwóch poradników wydanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pt. „Biało-Czerwona” i „Hymn Polski”. Miniprzewodnik w pełnej wersji jest dostępny na www.mswia.gov.pl.