logos.png
grafika
Usługi społeczne – spotkanie z Bartłomiejem Głuszakiem
01-12-2017Anna Turowska

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Ełku, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi, zaprasza na spotkanie z Bartłomiejem Głuszakiem, które odbędzie się 11 grudnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w siedzibie Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej przy ul. Wojska Polskiego 13 w Olecku. Bartłomiej Głuszak – od 2004 r. współinicjator i prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa, polityk społeczny, ekspert w zakresie polityk i inicjatyw społecznych.

Spotkanie będzie dotyczyło między innymi rozpatrywania usług społecznych w kontekście RPO WiM, przeglądu usług ze względu na ich występowanie i organ prowadzący, a także prezentacji dobrych praktyk.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 6 grudnia 2017 r. do godz. 14:00 mailem: lub telefonicznie pod nr 505 815 449.

Spotkanie jest skierowane do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej z terenu powiatu oleckiego.

Serdecznie zapraszamy.