logos.png
grafika
Pobór krwi w 2018 r.
29-12-2017Józef Kunicki

W Polsce krew oddaje się bezpłatnie. Pobór krwi ma na celu pozyskiwanie jej od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznej). Zabieg trwa od kilku do kilkunastu minut.

Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat o masie ciała przynajmniej 50 kg. Szczegółowe informacje dla honorowych dawców na http://www.rckikol.pl/index.php/dla-krwiodawcow/dyskwalifikacje.

W 2018 r. pobór krwi od honorowych dawców odbywał się będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku (budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej 27 od godz. 8:00 do godz. 11:00 w poniższych terminach:
- 1 lutego,
- 1 marca,
- 5 kwietnia,
- 7 czerwca, 
- 5 lipca,
- 2 sierpnia,
- 6 września,
- 4 października,
- 8 listopada.

Na prośbę Dawcy:
- wystawiane jest zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy, uczelni, szkole,
- wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd,
- wydawana jest legitymacja HDK i kopia wyników badań.

Halina Kasicka