logos.png
Symbole Powiatu
26-08-2014Anna Turowska

Rada Powiatu w Olecku, 30 sierpnia 2013 r., uchwałą nr XXXII/214/2013 ustanowiła herb, flagę, flagę stolikową, banner, sztandar i pieczęci Powiatu Oleckiego oraz ustaliła zasady ich używania.

Autorem symboli Powiatu Oleckiego, zatwierdzonych przez Komisję Heraldyczną Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, jest Robert Szydlik.

23 stycznia 2014 r. na XXXVII Sesji Rady Powiatu w Olecku Andrzej Kisiel – Starosta Olecki i Wacław Sapieha – Przewodniczący Rady Powiatu w Olecku uroczyście odsłonili herb powiatu oleckiego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku.