logos.png
grafika
Archiwum
09-03-2017Józef Kunicki
Symboliczna data pojawienia się internetu w Polsce to 17 sierpnia 1991 r. Tego dnia fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Pietrak nawiązał łączność z pracownikiem Uniwersytetu Kopenhaskiego. Pierwsze połączenie w Polsce północno-wschodniej, przeprowadzono 10 kwietnia 1995 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Olecku.
Nauczyciele Józef Kunicki i Jacek Monkiewicz, dzięki poparciu Fundacji Stefana Batorego oraz Fundacji Internet dla Szkół uzyskali pieniądze na uruchomienie serwera edukacyjnego. Umożliwiało to modemowy dostęp do sieci dla 40 szkół z północno-wschodniej Polski.

W 1996 r. na serwerze Liceum Ogólnokształcącego w Olecku zamieszczono pierwsze infromacje w internecie o powiecie oleckim.

1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2001 r. utworzono powiat olecko-gołdapski. Obejmował on obszar obecnych powiatów oleckiego i gołdapskiego (oprócz gminy Banie Mazurskie, która należała do powiatu giżyckiego). Jego siedzibą było miasto Olecko.

9 grudnia 1999 r. zarejestrowano domenę powiat.olecko.pl oraz zakupiono hosting. W styczniu 2000 r. Urszula Nejfert, Krystyna Wiszniewska  i Józef Kunicki opracowali pierwszą stronę WWW Starostwa Powiatowego w Olecku.

Archiwum strony WWW z 2000 roku 

W 2003 r. wprowadzono zmiany w grafice na stronie WWW.

Udostępniono miejsce na strony dla szkół średnich powiatu oleckiego.

Przykłady pierwszych stron WWW Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku oraz Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.

17 czerwca 2003 r. zamieszczono pierwszą informację w  Biuletynie Informacji Publicznej.

W 2009 r. wprowadzono zmiany w grafice na stronie WWW.
Wygląd strony WWW Starostwa Powiatowego w Olecku w sierpniu 2014 r.
 2014

W lipcu i sierpniu 2014 r. Anna Turowska i Józef Kunicki opracowali nową wersję portalową Starostwa Powiatowego w Olecku.
Portal został opublikowany w internecie 1 września 2014 r.

 

Archiwum stron WWW z lat 2006-2014.